Solkilen 2, 4, 6

  • Sentral beliggenhet på Kilen, kun 1,5km fra Tønsberg jernbanestasjon/sentrum
  • Gratis parkering
  • Fleksible kontorløsninger
  • Størrelser fra 10-50m2 per kontor
  • Leieareal klart til innflytting, umøblert
  • Leietaker kan være med på evt. oppussing av lokalene
  • Fri bruk av møterom, kjøkken og spiserom
  • Tilgang til kontoret 24/7
  • Wi-Fi
  • Fast Leiesum


100-300 m2

Kontor

Tønsberg

Adresse:

Solkilen 2,4,6, 3118 Tønsberg


Nettsiden er levert av Norgesdesign.no / Powered by Docly.net